خوط اختصاصی

با خرید خط اختصاصی امکان مدیریت،ارسال و دریافت پیامک را خواهید داشت

تفاوت خطوط اختصاصی و خطوط عمومی

در خطوط عمومی شما قابلیت دریافت پیام از سوی مخاطب را ندارید و تنها می توانید برای کاربران خود پیامک ارسال کنید و افرادی که دارای سامانه پیامکی هستند از این خطوط به صورت عمومی استفاده می کنند و مخاطب نمی تواند شماره آن را با نام شما در تلفن خود ذخیره کند . ولی در خطوط اختصاصی شما قابلیت ارسال و دریافت پیام را دارید و هنگامی که شما پیامکی را از مخاطب دریافت می کنید ،متن پیام و شماره ارسال کننده در پنل اس ام اس ذخیره می شود.

امکاناتی که خطوط اختصاصی در اختیار شما قرار می دهد 

خط اختصاصی امکاناتی را از قبیل دریافت انتقادات و پیشنهادات از سوی مخاطبین برای شما فراهم می آورد و همچنین می توانید برای مخاطبان نظرسنجی و مسابقه پیامکی برگزار کنید.

تفاوت خط اختصاصی درخواستی و غیر درخواستی

افرادی هستند که برای آنها اهمیتی ندارد با چه شماره ای پیامک ارسال کنند که در این صورت این افراد می توانند از خط اختصاصی غیر درخواستی استفاده کنند که هزینه آن هم پایین تر می باشد و در صورتی که شماره خط اختصاصی اهمیت داشته باشد این افراد می توانند از خط اختصاصی درخواستی استفاده کنند.