شیوه های ارسال پیامک انبوه

برای ارسال پیامک انبوه ، شما یا باید یک پنل پیامکی تهیه کنید و خودتان با توجه به بانک شماره موبایل موجود ، اقدام به ارسال پیامک انبوه کنید یا اینکه ارسال پیامک انبوه را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامکی مانند اس ام اس پنل بسپارید . درصورتی که بهصورت  دائم و مکرر باید اقدام به ارسال پیامک انبوه کنید ما راه اول را پیشنهاد می کنیم چون هزینه ای که برای هر بار ارسال باید پرداخت کنید خیلی بیشتر از خرید پنل اس ام اس است و در صورتی که به صورت موقت و چند وقت یکبار ارسال پیامک انبوه را انجام می دهید راه دوم را پیشنهاد می کنیم .